Vlastnosti kvantových procházek

školitel: Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
odkaz: http://physics.fjfi.cvut.cz/studium/mf/temata-praci/333-vlastnosti-kvantovych-prochazek
popis: Kvantové procházky popisují šíření kvantové částice na grafu nebo mřížce. Na rozdíl od klasické náhodné procházky, kde je pohyb částice náhodný, se kvantová procházka vyvíjí v koherentní superpozici možných stavů. Cílem práce bude zkoumat asymptotické vlastnosti kvantových procházek s jednou i více částicemi. Důraz bude kladen zejména na určení tvaru limitního pravděpodobnostního rozdělení v závislosti na dynamice kvantové procházky a počátečních podmínkách. Dále se bude zkoumat vliv interakce s okolím, dekoherence, statického nebo dynamického šumu a perkolace. V případě procházek s více částicemi se zaměříme rovněž na roli bosonové a fermionové statistiky a interakce mezi částicemi.
literatura: [1] D. Reitzner, D. Nagaj, V. Bužek, Quantum walks, Acta Physica Slovaca 61, 603-725 (2011)
[2] A. Ahlbrecht, V.B. Scholz, and A.H. Werner, Disordered quantum walks in one lattice dimension, J. Math. Phys. 52, 102201 (2011)
[3] B. Kollár, T. Kiss, J. Novotný, I. Jex, Asymptotic dynamics of coined quantum walks on percolation graphs, Phys. Rev. Lett. 108, 230505 (2012)
naposledy změněno: 23.05.2018 16:07:19

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky