Analýza dat a zvyšování prostorového rozlišení v environmentální mikroskopii

školitel: doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: rekonstrukce obrazu, dekonvoluce, odšumování, inverzní úlohy
odkaz: http://zoi.utia.cas.cz/diplomky
popis: Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie (EREM) představuje jeden z moderních vývojových trendů v mikroskopických metodách. Umožňuje zkoumání vzorků o rozměrech nanometrů v podmínkách bez vakua. Na rozdíl od klasických rastrovacích elektronových mikroskopů, EREM umožňuje pořizovat snímky i živých vzorků (in vivo). Přítomnost plynu v komoře vzorku však způsobuje degradace obrazu jako je šum, rozmazání a změna kontrastu. Cílem práce je seznámit se s touto mikroskopickou metodou a provést statistickou analýzu degradací v závislosti na parametrech mikroskopu. Dále pak student navrhne matematické metody na odstraňování zkoumaných degradací. Student bude mít příležitost se účastnit multidisciplinárního výzkumu, který provádíme ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky, Akademie věd ČR.
literatura: C.M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006 G. Aubert, P. Kornprobst, Mathematical Problems in Image Processing, Springer, 2010
naposledy změněno: 17.10.2019 10:10:12

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky