Detekce a sledování rychle pohybujících se objektů ve videu

školitel: doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: dekonvoluce, trekování, matting, inverzní úlohy
odkaz: http://zoi.utia.cas.cz/diplomky
popis: Rychle pohybující se objekty jsou obvykle zachyceny na videu jako rozmazané čáry, např. míče ve sportovních videích. Student bude mít příležitost se podílet na řešení projektu základního výzkumu (http://cmp.felk.cvut.cz/fmo/), jehož cílem je detekce a přesná rekonstrukce pohybu a vzhledu takovýchto objektů. Výsledkem budou aplikace typu přesné měření rychlosti, realistické zpomalení videa, 3D rekonstrukce objektu, atd.
literatura: D. Rozumnyi, J. Kotera, F. Sroubek, L. Novotny, J. Matas, “The World of Fast Moving Objects,” in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017. J. Kotera, D. Rozumnyi, F. Sroubek, J. Matas, “Intra-frame Object Tracking by Deblatting,” in 7th Visual Object Tracking Challenge Workshop (VOT2019) at ICCV2019.
naposledy změněno: 17.10.2019 10:09:53

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky