Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme?

školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, učení cílů, pravděpodobnostní návrh strategií
odkaz: http://www.utia.cz/people/karny
popis: Plně pravděpodobnostní návrh dynamických rozhodovacích strategií tvoří dobře propracovaný teoretický základ učících se rozhodovacích systémů s širokým rozsahem využitelnosti v technických, přírodních i společenských oborech. Užitečnost tohoto návrhu je, stejně jako u jiných metodologií, silně ovlivněna kvantifikací cílů a omezení návrhů. V tomto případě jsou určeny tzv. cílovou distribucí. Její konstrukce vycházející z realizované historie tvoří jádro zadaného tématu.
literatura: Vybrané části z 1. M. Kárný, T.V.Guy, Fully probabilistic control design, Systems & Control Letters, 55:4, 259-265, 2006 2. M. Kárný et al, Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, London, 2006 3. M. Kárný et al, Dynamic Decision Making: Fully Probabilistic Design, http://www.utia.cas.cz/AS/education/e-materials/main
poznámka: Řešení tohoto problému je možno rozdělit na témata několika bakalářských, diplomových a doktorských prací s proměnným důrazem na teorii, algoritmizaci a programové řešení.
naposledy změněno: 27.09.2017 10:14:06

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky