Fúze dat - multimodální analýza

školitel: RNDr. Barbara Zitová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: multimodal sensing, data fusion
popis: Návrh metod zpracování obrazové informace pro analýzu scény v různých aplikačních oblastech - dálkový průzum Země, medicína, biologie, kulturní dědictví. Na vstupu máme scénu zachycenou v různých vlnových pásmech-modalitách (UV, IR, FIR, XRAY, ... ) a cílem je extrahovat podstatnou relevantní informaci a věrohodně ji vizualizovat. Cíle analýz jsou motivovány skutečnými požadavky z praxe.
literatura: James, A.P.; Dasarathy, B V. (2014). \"Medical Image Fusion: A survey of state of the art\". Information Fusion. 19: 4–19. https://sentinel.esa.int Gonzalez, R. C., Woods, R. E. (2008). Digital image processing. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
naposledy změněno: 18.10.2019 14:32:16

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky