Simultánní reprezentace složek d rozměrných vektorů a aritmetické operace v těchto reprezentacích

školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MINF
klíčová slova: simultánní reprezentace vektorů, paraleleni a on-line algoritmy
popis: Nechť B je čtvercová matice rozměru dxd a D konečná množina cifer, která je tvořena d složkovými vektory. Při vhodné volbě B a D lze každý d rozměrný vektor x zapsat ve tvaru x = B^k d_k + B^{k-1}d_{k-1} + B^{k-2}d_{k-2} + … , kde každé d_i patří do D. Tedy místo toho, abychom každou složku vektoru x reprezentovali zvlášť řetězcem cifer 0,1,…,9 v klasické desítkové soustavě, reprezentujeme celý vektor jediným řetězcem cifer. Tématem bakalářské práce bude studium vhodných bází B a množin cifer D, vztah k možné nejednoznačnosti zápisu vektoru x a využití nejednoznačnosti k paralelizaci algoritmů pro sčítání a odčítání, respektive k on-line násobení skalárem.
literatura: [1] Attila Kovács, On number expansions in lattices. Math. and Comp. Modelling., 38, 2003, 909-915. [2] Attila Kovács, Simultaneous Number Systems in the Lattice of Eisenstein Integers, Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp. 41 (2013) 43-55 [3] Christiane Frougny, Edita Pelantová, Milena Svobodová: Parallel addition in non-standard numeration systems. Theor. Comput. Sci. 412(41): 5714-5727 (2011) [4] Marta Brzicová, Christiane Frougny, Edita Pelantová, Milena Svobodová: On-line Multiplication and Division in Real and Complex Bases. ARITH 2016: 134-141
naposledy změněno: 12.04.2018 11:41:53

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky