Studenti bakalářského studia

Katedra matematiky zajišťuje výuku v následujících programech / specializacích

program Matematické inženýrství
- specializace Matematické modelování (MM)
- specializace Matematická informatika (MINF)
program Aplikované matematicko-stochastické metody (AMSM)
program Aplikovaná algebra a analýza (AAA)
program Aplikovaná informatika (APIN)

za obsah této stránky zodpovídá: Pavel Strachota | naposledy změněno: 9.9.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky