Implementace datové struktury pro polyhedrální sítě v knihovně TNL

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
popis: Template Numerical Library (TNL, www.tnl-project.org) je numerická knihovna jejímž cílem je usnadnit vývoj programů pro náročné počítačové simulace. Mezi cílové aplikace patří simulace proudění, analýza turbulencí nebo zpracování medicínských dat. Knihovna podporuje zejména výpočty na GPU včetně GPU klastrů. Je psána v jazyce C++ a silně využívá šablonové programování pro generování efektivního kódu. Pro většinu praktických výpočtů například v průmyslových aplikacích je nutné provádět výpočty ne nestrukturovaných numerických sítích. Ty jsou také známe pod laickým označením “drátový model”. Tato síť popisuje geometrii modelu, kde se například simuluje proudění. Jde tedy třeba o model letadlového trupu, spalovací nebo tryskový motor a řada dalších možných geometrií. Pro efektivní numerické výpočty je pak naprosto nezbytné mít tuto síť uloženou v dobře navržené datové struktuře. Tato struktura by měla být také optimalizována pro běh na GPU. Za tím účelem by tato struktura měla být konfigurovatelná pomocí specializací šablon jazyka C++. Téma je vhodné pro lehké seznámení se s programováním GPU pomocí CUDA a pro intenzivní procvičení programování s pomocí moderních prvků jazyka C++. Téma nevyžaduje žádnou znalost numerické matematiky.
naposledy změněno: 03.09.2018 15:14:59

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky