IT služby na Katedře matematiky

Sdílené tiskárny

Sdílené IT prostředky na KM

Obecné návody

Spotřební materiál


za obsah této stránky zodpovídá: Pavel Kerouš | naposledy změněno: 14.12.2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky