Ing. Peter Baláži (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Prof. Ing. Edita Pelantová, Csc.
zahájení studia:01.09.2003
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:08.04.2005
téma disertační práce:3-interval Exchange Transformations
popis:The thesis is devoted to the study of various aspects of codings of r-interval exchange transformation. or words arising from 2 and 3 interval exchange transformations we derive a necessary and sufficient condition on the invariance under non-trivial substitution. Our approach is based on a geometrical representation of words codings 2-iets or 3-iets via the cut-and-project scheme. We also show a necessary and sufficient condition for the self similarity of cut-and-project set. The we improve an older estimate of the palindromic complexity for a certain class of words. Finally we calculate the palindromic complexity for non-degenerate words coding a r-interval exchange transformation.

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky