Ing. Lenka Čížková (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
zahájení studia:01.10.1996
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Automatická kalibrace parametrů modelu oblasti po uranové těžbě
popis:Disertační práce se zabývá modelováním procesů sanace po uranové těžbě. Hlavní pozornost je věnována metodám kalibrace, neboli odhadu parametrů modelu, za použití různých přístupů, zejména principu automatizované kalibrace.

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky