Ing. Jan Fuksa (Absolvent doktorského studia)

 

studium

školitel:Prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
zahájení studia:01.07.2012
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:09.11.2015
téma disertační práce:Bethe subalgebras in affine Hecke and Birman-Murakami-Wenzl algebra and its applications
další informace:školitel specialista: Doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. a Prof. Alexei Petrovich Isaev

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky