Ing. Roman Kalous (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Ing. František Hakl, CSc.
zahájení studia:01.10.2002
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:25.11.2004
téma disertační práce:Optimization of Neural Networkds Architectures Using Genetic Algorithms

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky