Ing. Vladimír Klement (Absolvent doktorského studia)

 

studium

školitel:Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2011
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:08.01.2015
popis:Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky