Ing. Václav Klika (Absolvent doktorského studia)

školitel:Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
zahájení studia:01.10.2006
forma studia:prezenční
státní zkouška:28.11.2008 (s vyznamenáním)
téma disertační práce:Towards longterm prediction of tissue remodelling
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky