Ing. Josef Krofta (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
zahájení studia:01.10.1998
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Pravděpodobnostní logická síť jako alternativa umělých neuronových sítí
popis:The thesis deals with the development and the test of a new artificial neural network, which is based on the principles of the probabilistic logical network. The newly developed neural network was tested using the weather forecast problem. It was also compared with the backpropagation feedforward 3-layer neural network.

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky