Ing. Jindřich Makovička (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Prof. Dr. Ing. Michal Beneš,
zahájení studia:01.10.2002
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:08.06.2005
téma disertační práce:Matematický model spalování práškového uhlí
popis:Cílem práce je vytvoření modelu spalování směsi vzduchu a práškověho uhlí pomocí dvou sad Navier-Stokesových rovnic pro plynnou a částicovou fázi, doplněných modely přestupu tepla vedením a radiací. Výsledný systěm parciálních diferenciálních rovnic je prostorově diskretizován pomocí Advection Upstream Splitting metody a výsledný systěm ODE řešen pomocí Runge-Kuttovy metody 4. řádu. Práce shrnuje chování modelu pro rúzně zpúsoby distribuce paliva, odhad numerickě konvergence a účinnosti paralelizace výpočtu.

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky