Mgr. Miroslav Pištěk (Absolvent doktorského studia)

studium

školitel:Doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc.
zahájení studia:01.03.2011
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:16.12.2013

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky