Ing. Jan Šembera (Absolvent doktorského studia)

 
školitel:Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
zahájení studia:01.10.1997
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Aplikace MKP a MKO při studiu transportních jevů v proudícím plynu v proměnné oblasti
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky