Ing. Ivo Sládek (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
zahájení studia:01.10.1997
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Mathematical Modelling and Numerical Solutions of some 2D- and 3D-Cases of Atmospheric Boundery Layer Flow
popis:Mathematical Modelling and Numerical Solution of some 2D-and 3D-cases of Atmospheric boundary layer flow The thesis presents a mathematical model and numerical method for prediction of the atmospheric boundary layer (ABL) flow parameters, like the pressure, the velocity field or the concentration field over a complex 2D or 3D topography.

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky