Ing. Ondřej Turek (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
zahájení studia:01.10.2006
forma studia:prezenční
státní zkouška:27.06.2008 (s vyznamenáním)
téma disertační práce:Schrödinger Operators in Metric Graphs

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky