Bc. Oldřich Vlašic (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematická informatika
zahájení studia: 2013
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Redundance v číselných systémech  (školitel: doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D)
výzkumný úkol: Zobecněné řetězové zlomky  (školitel: prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.)
diplomová práce: Registrace VIS a NIR modality uměleckých děl  (školitel: Ing. Adam Novozámský)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky