Bc. Tomáš Jakubec (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematické inženýrství
zahájení studia: 2015
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích  (školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph. D.)
výzkumný úkol: Matematické modelování a numerická simulace procesů ve fluidních kotlích  (školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph. D.)
diplomová práce: Numerická simulace vícefázového proudění na nestrukturovaných sítích s libovolnou topologií ve 3D  (školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph. D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky