Bc. Erik Rapp (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

obor: Aplikovaná algebra a analýza
zahájení studia: 2021
status studenta: student navazujícího magisterského studia
výzkumný úkol: Algoritmus na konverzi zlomků v podílovém tělese obalové algebry  (školitel: doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D.)
diplomová práce: Rozklad ireducibilní reprezentace Lieovy algebry su(3) podle vnoření so(3) ⊂ su(3)  (školitel: doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky