Bc. Dominik Horák (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

obor: Matematické inženýrství
zahájení studia: 2019
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Matematické modelování proudění a obtékání překážek pomocí mřížkové Boltzmannovy metody   (školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.)
výzkumný úkol: Numerický model neizotermálního proudění a obtékání překážek založený na mřížkové Boltzmannově metodě  (školitel: doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D. )

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky