Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, výpočetní jaderná fyzika, numerická matematika, GPU
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber
popis: V rámci tohoto tématu se student bude zabývat vývojem paralelních algoritmů pro numerickou matematiku s aplikacemi ve zpracování obrazu, materiálových vědách, výpočetná dynamice tekutin a výpočetní jaderné fyzice. Cílem je odvodit vhodné metody pro sestavování velkých systémů lineárních algebraických rovnic, řešení těchto systémů a výpočtu vlastních čísel a vlastních vektorů. Součástí je implementace na paralelních architekturách typu GPU, MIC, vácejádrové počítače, klastry ale i velké superpočítače. Téma je podpořeno spoluprácí s institutem IKEM, Ústavem termomechaniky AV ČR a Louisianskou Státní Univerzitou v USA.
literatura: [1] Dytrych T., Hayes A. C., Launey K. D., Draayer J. P., Maris P., Vary J. P., Langr D., Oberhuber T., Electron-scattering form factors for 6Li in the ab initio symmetry-guided framework, Physical Review C, 91, 024326. [2] Oberhuber T., Numerical solution for the anisotropic Willmore flow of graphs, Applied Numerical Mathematics, Vol. 88, pp.1--17, 2015. [3] Klement V., Oberhuber T., Ševčovič D., Application of the level-set model with constraints in image segmentation, accepted to Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications. [4] Hoang D. H., Beneš M., Oberhuber T., Numerical Simulation of Anisotropic Mean Curvature of Graphs in Relative Geometry, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 10, No. 7, pp. 99--115, 2013. [5] Oberhuber T., Suzuki A., Žabka V., The CUDA implementation of the method of lines for the curvature dependent flows, Kybernetika, 2011, vol. 47, num. 2, pages 251--272. [6] Saad Y., Iterative Methods for Sparse Linear Systems, SIAM, 2003. [7] Saad Y., Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems, SIAM, 2011.
naposledy změněno: 14.04.2015 10:34:06

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky