Matematický model fibrilace srdce

školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovnic
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes/mb_home.html
popis: Téma je zaměřeno na studium reakčně-difuzních rovnic popisujících šíření elektrického signálu v excitovatelném prostředí stěn srdečních komor. Heterogenity tototo prostředí způsobené poškozením stěn mohou způsobit vznik spirálových vln vedoucích k srdeční fibrilaci. Obsahem práce je prozkoumání matematických vlastností těchto rovnic, jejich numerické řešení v heterogenním prostředí a posouzení získaných výsledků v medicínckém kontextu. Motivací pro téma je spolupráce v oblasti cardio-MRI S IKEM Praha.
literatura: Murray J.D. Mathematical Biology, Springer Verlag, 2002 Chen Y.Y., Taguchi R. and Ninomiya H. Travelling Spots in Multidimensional Excitable Media, JEPE Vol 1, 2015, p. 281-305 Kodovský J. Dynamical systems of reaction diffusion equations, diplomová práce v oboru Matematické inženýrství, zaměření Matematické modelování, KM FJFI ČVUT 2006
naposledy změněno: 10.05.2016 10:24:16

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky