Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet

školitel: RNDr. Ján Šimkanin, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
odkaz: http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/simkanin
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Cílem bakalářské práce bude skoumat vliv nestlačitelné a stlačitelné kapaliny na činnost hydromagnetického dynama. Z matematické stránky jde o numerické řešení systému parciálních diferenciálních rovnic, jenž popisují časový a prostorový vývoj magnetického pole, rychlosti a teploty/entropie. Z fyzikálního hlediska bude skoumat zakladní principy generace magnetického pole, kdy konvektivní pohyby elektricky vodivé kapaliny generují magnetické pole pomocí elektromagnetické indukce. Bakalář bude pracovat s paralelním dynamo programem PARODY pro Boussinesqovou aproxomaci, paralelním dynamo programem MAGIC pro anelastickou aproxomaci a paralelním dynamo programem NIRVANA pro stlačitelnou tekutinu. Bakalář by měl umět programovat v jazycích C, Fortran, znalost paralelního programování je výhodou (MPI/MPI2). Bakalářská práce bude vyžadovat zvládnutí uvedených dynamo programů, princíp spektrálních a lokálních numerických metod, paralelní počítaní, vizualizace výsledků skriptama pod MATLAB-em a IDL.
literatura: 1) Christensen U.R. and Wicht J., 2007. Numerical dynamo simulations. In: Kono M. (Ed.), Volume 8 - Core Dynamics, 245--282, Schubert G. (Ed.-in-Chief), Treatise on Geophysics, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands. 2) Glatzmaier G.A., 2012. Introduction to modeling convection in planets and stars. 3) http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/zemsky-magnetismus-pomalu-vyhasina--1058309
poznámka: http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/zemsky-magnetismus-pomalu-vyhasina--1058309
naposledy změněno: 18.05.2015 18:42:20

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky